24.05.2020 Fulda. Werke von L.v.Beethoven, Fanny & Felix Mendelssohn und N.Glanzberg